• شروع پروژه: 1395
  • طراحی وب سایت اختصاصی و واکنشگرا
  • تولید محتوا در حوزه گوارش و کبد
  • دیجیتال مارکتینگ
  • طراحی لوگو
  • سامانه اختصاصی مدیریت پرونده بیماران
  • آدرس وب سایت: http://gimed.ir
نرم افزار مدیریت کلینیک