چرا یک پزشک به وبسایت نیاز دارد؟

هر پزشک به دلایل متعدد به یک وبسایت نیازمند است. مهمترین دلیل این امر وجود بیماران، خانواده بیماران و کادر درمانی در کنار پزشک است. وبسایت برای یک پزشک ابزاری…

مطالعه

تجربه برند چیست؟

یکپارچگی برند یکپارچگی کلید اصلی است. بخش اساسی در استراتژی برندسازی پزشکی اطمینان از یکپارچه بودن ارزش‌های خلق شده برای بیمار است. واژه تجربه بیمار یا Patient Experience چند سال…

مطالعه