• شروع پروژه: 1396
 • مدیریت جامع پرونده بیماران
 • تقویم نوبت‌دهی منعطف
 • سامانه مدیریت مالی و ارائه گزارش تفکیکی
 • ثبت هوشمند اطلاعات هر ویزیت
 • سفارشی سازی نرم افزار بر اساس هر تخصص
 • بانک اطلاعات دارویی برای تایپ سریع نام دارو
 • نوبت دهی آنلاین طبق برنامه کاری دلخواه
 • مدیریت یکپارچه پرداخت‌های الکترونیک
 • صف نوبت در کلینیک به صورت هوشمند
 • تعیین سطح دسترسی برای پزشک و منشی
 • نصب به صورت آنلاین و آفلاین
 • دسترسی به پرونده بیماران به صورت آنی
 • پنل یکپارچه مدیریت وبسایت و کلینیک